Galiza e o decolonialismo é unha publicación baseada na investigación levada a cabo polo Grupo de Estudos, un programa de investigación dirixido por Fran Quiroga que se desenvolveu durante o ano pasado na Fundación Luis Seoane. O obxectivo daquela iniciativa foi abordar diferentes cuestións relacionadas co pensamento contemporáneo, entre elas, a creación dun debate acerca da teoría decolonial en Galicia, cuxas conclusións recóllense neste volume. A publicación aborda o significado da identidade desde o seu carácter mutante, cambiante, adaptativo, lonxe de esencialismos normativizantes, e analiza as migracións, os legados, a construcción da idea da nación, da potencia do popular e, en definitiva, a idea de galeguidade na contemporaneidade.

Autorías Cristina Botana, Emilio V. Carral, Leticia Couto, Lucía Egaña, Keina Espiñeira, Ramón Grosfoguel, Serxia Laxe, Agar Ledo, Mafe Moscoso, María Novas Ferradás, Xosé M. Núñez Seixas, Mercedes Peón, Antía Pérez Caramés, Fernando Pérez, Pablo Pesado, Fran Quiroga (ed.), Artemisa Semedo, Brigitte Vasallo.

Fundación Luís Seoane, 2023.

➝ Adquirir o libro.